Suomen Lämpöpumppuyhdistys tiedottaa: Lämpöpumppuala kasvoi 25%

Lämpöpumppuala kasvoi viime vuonna 25%. 150.000 asennetulla lämpöpumpulla säästetään hiilidioksidia saman verran kuin 100.000 autoa päästää.

Lämpöpumppualan kasvu jatkui voimakkaana myös vuonna 2007. Kasvuprosentti oli 25.

Maalämpöpumput, joita myytiin 5.300 kpl, alkoivat enenevissä määrin mennä saneerauskohteisiin. Rakentajista yli kolmannes päätyy lämpöpumppulämmitykseen. Ilmalämpöpumppuja myytiin 38.000 kappaletta pääosin suorasähkölämmitteisiin taloihin. Poistoilmalämpöpumppujen myynti oli 2.500 kpl ja Euroopan yleisin lämpöpumpputyyppi ilma-vesilämpöpumppu ilmestyi myös Suomen tilastoihin 450 kappaleella.

Lämpöpumppujen kokonaismäärä Suomessa on jo reilu 150.000, joista ilmalämpöpumppuja on 100.000. Kuluttajat säästävät lämpöpumpuilla ostoenergiaa vuodessa 2TWh, mikä on peräisin heidän talonsa ympäriltä. Hiilidioksidi- (CO2-)päästössä säästetään noin 0,5 miljoonaa tonnia, joka vastaa 100.000 auton vuotuisia CO2- päästöjä.

Lämpöpumppu käyttää talon lämmityksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden energiaan 2/3 talon ympärillä olevaa uusiutuvaa auringon energiaa. Lämpöpumput ovat yksi varteenotettavimmista vaihtoehdoista kohdata juuri julkaistun EU:n ilmasto- energiansäätö- ja uusiutuvan energianpaketin ”kovat mutta kohtuulliset” tavoitteet. Ollaan tilanteessa, jossa yhden asian liikkeet, ”puusilmä-ajattelu” ja energian käyttö omien puolustuspoteroiden kaivamiseen on syytä unohtaa. Lämpöpumppuala toivoo, että pelottelun sijaan näissä ilmastotalkoissa etsittäisiin tosissaan lämpöpumppujen tyyppisiä realistisia ratkaisuja.    

Esimerkiksi lämpöpumppujen aiheuttamalla sähkötehon kasvulla pelottelu on suorastaan kummallista maassa, jossa pientaloista 700.000 lämmitetään sähköllä ja 260.000 öljyllä.  Lämpöpumppujen laajamittainen käyttö tulee laskemaan sekä öljyn että sähkön kulutusta sekä myös sähkötehon huippua. Vakuudeksi voi vilkaista kehitykseen Ruotsissa. Pääosin reilun puolen miljoonan lämpöpumpun ansiosta talojen lämmitysenergiaan käytettävän öljyn kulutus on laskenut siellä kahdessa kymmenessä vuodessa 15TWh:sta alle 5TWh:n ja sähkön kulutus 22TWh:sta alle 15TWh.

Lämpöpumpputekniikka on laajasti käytössä, toimivaa, vähän tilaa vievää, luotettavaa ja jo nykyisillä energian hinnoilla käyttäjälleen erittäin kannattavaa. Lämpöpumppuinvestointi tuottaa sijoittajalleen lähes poikkeuksetta yli 10 % vuotuista korkoa, Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:stä korostetaan.

 

Lisätietoja:

 

Jussi Hirvonen                                        Petri Koivula                                          

hallituksen puheenjohtaja, DI              toiminnanjohtaja, DI

050 5002751                                           040 8388018                   

Jussi.hirvonen@ivt.fi                              petri.koivula@sulpu.fi

» Takaisin