Uusi asunto-osakeyhtiölaki

01.07.2010 voimaan astunut asunto-osakeyhtiölaki:

"Asunto-osakeyhtiölaki 1599 / 2009 edellyttää, että osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle etukäteen
kirjallisesti hallitsemassaan osakehuoneistossa suunnittelemastaan kunnossapitotyöstä. Ilmoitus osoitetaan
yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin (vähintään 1 kk ennen kunnossapitotyön aloittamista), että hallitus
ehtii ilmoituksen käsitellä. Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö voi arvioida,
noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko siitä yhtiölle toi toiselle osakkeella mahdollisesti
vahinkoa tai muuta haittaa".

 

Tämä laki koskee siis käytännössä kaikkia muita paitsi omakotitalouksia.

Kun pyydätte meiltä tarjousta ilmalämpöpumpusta/ilmastoinnista, niin muistakaa pyytää ilmoituslomake tarjouksen yhteydessä.

Olemme esitäyttäneet sen puolestanne.

 

 

 

 

» Takaisin